Packages

Each project consists of many packages, stages, and elements that create complete and unique output - here we highlight some of our most important work packages that we delivered.

 

Client: GSIC JV

Services provided:

 • Installation of seats
 • Expansion joints and fire protection

Client: Scale Qatar

Services provided:

 • Full fit-out works
 • Wooden ceilings

Client: Italiana Costruzioni

Services provided:

 • Drywall and gypsum partitioning
 • Substructures for vaults,

Client: Scale Qatar

Services provided:

 • Full fit-out works
 • Gypsum ceilings

Client: Italiana Costruzioni

Services provided:

 • Drywall and gypsum partitioning
 • Substructures for vaults,

Client: Scale Qatar

Services provided:

 • Full fit-out works
 • Gypsum ceilings

Client: GSIC JV

Services provided:

 • Installation of substructures for wall claddings
 • Gypsum partitions

Client: ICC JV

Services provided:

 • Substructures for ID Wall
 • Steel supports for wall

Client: TCS JV

Services provided:

 • Electrical Technicians
 • HVAC installers and technicians

Client: ISG JV

Services provided:

 • BACS Engineering
 • Site Supervision - HVAC

Client: Permasteelisa Gartner Qatar

Services provided:

 • Fit-out
 • Installation of various multifunctional millworks

Client: IMAR

Services provided:

 • Installation of  2 stainless steel sculptures
 • Stainless Steel welding

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.