Al Bayt Stadium

AL-Bayt Stadium located in northern part of Qatar in the city of Al Khor is a 60,000 seat capacity arena that will host the opening match of FIFA World Cup 2022 and up to semi-finals.

Stadiums design and name takes from bayt al sha’ar tents which were used historically by nomad tribes in Qatar and Gulf region.

Arriving from Doha spectators will be welcomed by its giant structure and breathtaking surroundings which emphasise Qatari hospitality and drive to deliver exceptional experience to the world.

Key facts:

The opening ceremony of the 2022 World Cup will take place at Al Bayt Stadium.

The stadium will host around 60,000 World Cup fans, including 1,000 seats for press.

The stadium is certified for its sustainability credentials under the Global Sustainability Assessment System (GSAS) for a number of certifications representing sustainable design & build, construction management practices and the efficiency of its energy center. The stadium also received a five-star GSAS rating.

The stadium will also include luxurious hotel suites and rooms with balcony views of the football field.

Packages

For this project our skilled teams helped to deliver multitude of packages from tiling, finishing, painting and other architectural finishes.

Client: GSIC JV

Services provided:

  • Installation of seats
  • Expansion joints and fire protection

Client: GSIC JV

Services provided:

  • Installation of substructures for wall claddings
  • Gypsum partitions

Client: GSIC JV

Services provided:

  • Installation of 40 000 sqm of floor tiles
  • Wall and floor tiles in various bathrooms

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.