Doha Oasis

The project addresses the blandness of the urban context by creating its own microcosm: an introverted private park for the inhabitants of the project framed by harmonious apartment buildings and 45 storey tower. The 250mx 160m elliptical park is landscaped with cobbled paths, lush plants and thick trees, and provides shaded areas allowing for various activities. It is the prime backdrop for life in the Ellipse. 

The Ellipse perimeter ring of 9 to 10 storey buildings addresses the scale of new developments in the vicinity, yet it creates a community-style atmosphere. The buildings contain musharrabiyya-like perforated boxes obstructing the sunrays and creating interesting architectural feature on the elevations that reflect some of Qatar’s traditional material and character. The tower sets a landmark beacon in the skyline of Doha and complements the Ellipse. Its particular design takes into account the environmental aspects in the area. The tower’s double skin creates a gap between the low-e glass panels and the internal envelope and helps reduce the heat load on the exposed elevations. While the urban scale cuts in the mass of the tower reduce its bulk and create spectacular sky atria that enhance natural ventilation and create cool shaded spaces and green backdrops to most apartments

Packages

Aqvarius participated in 2 work packages on this new landmark of Doha's downtown 

Client: IMAR

Services provided:

  • Installation of  2 stainless steel sculptures
  • Stainless Steel welding

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.