Hamad Int Airport

Formerly known as the new Doha International Airport, the project was undertaken in response to a projected demand for additional international passenger capacity to the region. The airport handled approximately 38 million passengers in 2019.

Phase one construction was initially scheduled for opening in December 2012 but was postponed and finally inaugurated at the end of April 2014.
 

The airport was constructed near the city of Doha and is approximately two-thirds the size of the city (12 times larger than the old airport).

The design of the roof structure makes it a landmark in international aviation. The roof has a wave-like structure. The transparent façade of the terminal beneath the roof emphasises the roof’s curves.

The elevated crescent-shaped ATC tower, topped by a glazed control room, allows central control, between the two parallel runways and airside facilities. There is also a training room that can double as a control room in case of emergencies.

Packages

Thru our 4 years of presence on this amazing project we had pleasure to work with some of the best companies in the world leaving a legacy to commitment, hard work and exceptional quality. 

Client: Scale Qatar

Services provided:

  • Full fit-out works
  • Wooden ceilings

Client: Scale Qatar

Services provided:

  • Full fit-out works
  • Gypsum ceilings

Client: Scale Qatar

Services provided:

  • Full fit-out works
  • Gypsum ceilings

Client: Permasteelisa Gartner Qatar

Services provided:

  • Fit-out
  • Installation of various multifunctional millworks

Client: Permasteelisa Gartner Qatar

Services provided:

  • Site Supervision
  • Site Engineers

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.