Metro - RLNU

The Red Line North Underground is the first line of Doha Metro Project being part of Qatar National Vision 2030 and spans approximately 13km through seven stations and two lines of parallel tunnels in each direction.  Project won Qatar Sustainability Awards 2017 and line opening marked by the Qatar National Day happened on 18th December 2018.  We are proud to be part of this development which set the standards and design vision for the whole Metro Project.

The Red Line is a rapid transit line of the Doha Metro. It runs north-south through Doha and its southern terminus of Al Wakrah and its northern terminus of Lusail, with a spur serving Hamad International Airport. It is the first line of the system, with the first segment opened on 8 May 2019.

 

Packages

Aqvarius had a privilige to participate on this project from very early stage executing many packages in fit-out, conceptual and functional mock-ups, supervision, MEP works and others You can read about below. 

Client: Italiana Costruzioni

Services provided:

 • Drywall and gypsum partitioning
 • Substructures for vaults,

Client: Italiana Costruzioni

Services provided:

 • Drywall and gypsum partitioning
 • Substructures for vaults,

Client: ICC JV

Services provided:

 • Substructures for ID Wall
 • Steel supports for wall

Client: TCS JV

Services provided:

 • Electrical Technicians
 • HVAC installers and technicians

Client: ISG JV

Services provided:

 • BACS Engineering
 • Site Supervision - HVAC

Client: ICC JV

Services provided:

 • Drywall and gypsum partitioning
 • Substructures for vaults

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.