Professional Staff Outsourcing

10 years of experience in recruitment, mobilizing and management of construction teams allows us to pick the best profesionals and quickly integrate them with clients projects.

Our resources cover more than 5,000 profiles from most demanded fields.

 

 • Architects
 • BIM Coordinators
 • Civil Engineers
 • Civil Infrastructure Engineers
 • Construction Managers
 • Contract Managers
 • Structural Engineers
 • Health Safety & Environment
 • Infection Control Engineers
 • Interior Designers
 • Oil and Gas Engineers
 • Drilling Engineers
 • Medical Equipment Engineers
 • Fit-out Managers
 • MEP Engineers/Site Managers
 • MEP Supervisors
 • Office Control Engineers
 • Package Managers
 • Project Managers/Coordinators
 • Quantity Surveyor Engineers
 • Rail Infrastructure Engineers
 • Section Managers
 • Site Engineers/ Manager
 • Site Supervision
 • SCADA Engineers
 • Superintendents
 • Supervisors
 • Telecom Engineers
 • Testing and Commissioning Engineers
 • And many many more....

 

 

ARCHITECTURAL SERVICES

Growing demand for BIM modeling and implementation of 3d models in construction projects calls for experienced and highly skilled architects to lead and develop the models during all phases of project. Aqvarius can provide both staff under secondment placement or outsource the process to our partner architectural offices in EU delivering exceptional servicee with lower cost

 

Construction supervision

Aqvarius provide construction managments and supervision services for short and long term projects. Placemeent based on employment secondment allows our clientts to get a reliable and easy to manage supervision team without need for visa approvals, and long lasting recruitment and mobilization periods. Our rsources allow us to guarantee fast-track delivery of experienced staff and guarantee of substitution in case of any unexpected situations.

 

infrastructure

Since our start in Doha our engineers and supervision staff has been on forefront of Qatar’s infrastructure projects. Bridges, highways, rail transportation, airports are testimony to our excellence. Experience gained in major infrastructure projects fueled by EU across poland and east europe allowed our staff to gain experience on some of the biggest innfrastructure development programes across Europe

 

MEP DIVISION

We specialize in secondment of experienced MEP engineers, managers and supervisors. Our field of expertise is in electrical, ELV, special systems and HVAC.

 

Client: GSIC JV

Services provided:

 • Installation of seats
 • Expansion joints and fire protection

Client: Scale Qatar

Services provided:

 • Full fit-out works
 • Wooden ceilings

Client: Italiana Costruzioni

Services provided:

 • Drywall and gypsum partitioning
 • Substructures for vaults,

Client: Scale Qatar

Services provided:

 • Full fit-out works
 • Gypsum ceilings

Client: Italiana Costruzioni

Services provided:

 • Drywall and gypsum partitioning
 • Substructures for vaults,

Client: Scale Qatar

Services provided:

 • Full fit-out works
 • Gypsum ceilings

Client: GSIC JV

Services provided:

 • Installation of substructures for wall claddings
 • Gypsum partitions

Client: ICC JV

Services provided:

 • Substructures for ID Wall
 • Steel supports for wall

Client: TCS JV

Services provided:

 • Electrical Technicians
 • HVAC installers and technicians

Client: ISG JV

Services provided:

 • BACS Engineering
 • Site Supervision - HVAC

Client: Permasteelisa Gartner Qatar

Services provided:

 • Fit-out
 • Installation of various multifunctional millworks

Client: IMAR

Services provided:

 • Installation of  2 stainless steel sculptures
 • Stainless Steel welding

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.